+

E-016 Pila používaná původně ve Skotsku - předpokládané použití v Česku

OTÁZKA:
Pila používaná původně ve Skotsku - předpokládané použití v Česku

Prosím vás, chtěl jsem se zeptat, jestli když je ze Skotska z dceřinné fabriky přivezena velká nástěnná pila do fabriky u nás (jako používají v OBI a Baumaxu), stačí, aby měla prohlášení o shodě ze Skotska od výrobce a nebo musí mýt prohlášení o shodě od nás a kdo ho může dělat? Pila není nová - ve Skotsku běhala asi 1 až 2 roky!

Otázku podává: Michal Krasl
ODPOVĚĎ:

K uvedenému dotazu sdělujeme tento náš názor: Jedním ze základních cílů vytvoření EU (předtím EHS, ES, ESVO atd.) bylo umožnit volný pohyb zboží v rámci celé Evropy. To bylo i cílem odstraňování překážek volnému obchodu v rámci EU, kterému slouží celá řada společných právních předpisů EU (směrnice, rozhodnutí atd.). Předpokládáme, že na výrobek, tj. ve Vašem případě pilu, je vydáno ES prohlášení o shodě splňující příslušné náležitosti. Tento výrobek tedy může být ve smyslu § 13 a 13b zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, uveden do provozu v ČR, i když uvedené ES prohlášení o shodě bylo vydáno mimo ČR v jiné zemi EU. Neuznání uvedeného prohlášení by bylo možné pouze za předpokladu zjištění vážných závad na výrobku z hlediska bezpečnosti (viz výše uvedené paragrafy) a na základě upozornění na tyto závady by vyžadovalo zásah příslušných orgánů dozoru i vzhledem k příslušným orgánům EU.

Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Vytvořeno: 22. 12. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL