+

AB-104 Zásuvky 230 V a 400 V pro připojení ručního přenosného nářadí na rozváděči

OTÁZKA:
Zásuvky 230 V a 400 V pro připojení ručního přenosného nářadí na rozváděči

Otázky:

1. Zásuvka na 230 V/16 A v rozvaděči pro připojení ručního přenosného nářadí. Jak se jistí a jaký je požadovaný průřez vedení?

2. Zásuvky na 230 V a 400 V na rozváděči. Použití na jaký maximální celkový příkon (není krátkodobé použití), jaký je maximální požadovaný průřez vedení s ohledem na uvažovaný maximální příkon a jak se jistí?
Poznámka :
(ČSN 33 2130 platí pro bytové a občanské objekty.) Je to v normě ČSN 34 0350 a ČSN 33 2180?

Nechtˇ mám zadáno :
Rozvaděč 1 (stávající, v závodě), v něm jistič 20 A s charakteristikou B, třífázový. Rozvaděč 2 (vlastní dodávka), v něm předpokládaný jistič 16 A s charakteristikou C , třífázový. Vzdálenost obou rozvaděčů je 18 m. Z rozváděče 1 mám napájený rozváděč 2 prostřednictvím kabelu CYSY 5C x 2,5. Tento kabel je jištěný jističem 20 A s charakteristikou B.

Otázky:
Jak spočtu (i orientačně) maximální zkratový rázový proud na kabelu v rozváděči 2, abych mohl rozhodnout, jestli mám použít výkonový jistič? Jak obecně spočtu maximální zkratový rázový proud na kabelu (pro napětí 230 V a 400 V), abych rozhodl, zdali mám použít výkonový jistič, aniž bych musel použít normu ČSN IEC 781?
c) Která norma kromě ČSN IEC 781 tuto problematiku řeší?

Otázku podává: ---
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 12. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL