+

AC-068 Okapy jako svody?

OTÁZKA:
Okapy jako svody?

Je možné, aby nově připravované normy dovolovaly použití okapových žlabů jako svodů a svody mohly vytvářet "slepé" konce? V příloze mailu je zasláno stanovisko firmy OBO BETTERMAN, jako reakce na můj dotaz k provedení hromosvodní ochrany domu - obrázek je v příloze.


Stanovisko firmy OBO Bettermann Praha s.r.o.:
Výrobky celosvětově působící firmy OBO Bettermann vždy vycházely, vycházejí a budou vycházet v prvé řadě z platných mezinárodních standardů. Proto také jak prospekt "Vnější ochrana před bleskem", tak i katalog s názvem "TBS - Systémy ochrany před transientními jevy a blesky" (vydání 2005) vycházejí shodně z požadavků a přístupů nových mezinárodních norem IEC 62305 část 1 až 4. Tuto skutečnost ostatně úvodní stránky obou publikací uvádějí. Díky tomu by jste v nich mohl nalézt také řadu dalších odlišností oproti ČSN 34 1390. Jedná se např. o jiné parametry pro návrh ochranného prostoru jímací soustavy metodou ochranného úhlu, mříže nebo bleskové koule, kterou ostatně stařičká ČSN 34 1390 vůbec neuvádí.

Jedná se o publikace, které na krátký čas předběhly vývoj naší domácí normalizace. Nicméně standardy IEC 62305 jsou nyní přebírány mezi evropské normy jako EN 62305 část 1 až 4 a v České republice již začaly práce na jejich národních verzích. Věřím, že na podzim tohoto roku, nejdéle v prvním čtvrtletí 2007, již budete hromosvody revidovat podle těchto nových předpisů a tudíž i v souladu s našimi publikacemi.

Rád bych Vás také upozornil na skutečnost, že řada investorů, především zahraničních, vyžaduje v České republice aplikaci IEC 62305 již nyní, neboť na jejich území platí obdobné předpisy již několik let. Např. v sousedním Německu zavedla do praxe skutečnosti uvedené v předmětné mezinárodní normativní řadě norma DIN V VDE 0185 část 1 až 4 již od roku 2002 .

Otázku podává: Jaromír Miklík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 4. 2006
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL