+

AB-114 K praktické pomůcce 19 - Jištění vodičů a kabelů...

K praktické pomůcce 19 - Jištění vodičů a kabelů...

Přestože vydání uvedené praktické pomůcky bylo vyvoláno potřebami elektrotechnické veřejnosti, jsou k této pomůcce dotazy. Cílem pomůcky je totiž poskytnout jednoduchý podklad pro přiřazení jištění k nejpoužívanějším typům vodičů a kabelů. Přesto jsou elektrotechnici při prvním pohledu na pomůcku často překvapeni tím, že k vodičům a kabelům o průřezu jádra 1,5 mm2 je možno přiřadit např. i jištění 20 A. Přitom mají samozřejmě pravdu, když ke kabelům tohoto průřezu nepřiřazují větší jištění než 16 A. Chyba však není ani v tabulce ani ve zvyklostech elektrotechniků. Je pouze v přístupu k uvedené tabulce. Tu je totiž nutno si prohlédnout jako celek a nesoustředit se pouze na tabulku v pravé části pomůcky. V té jsou totiž v jednotlivých sloupcích uvedeny jmenovité proudy jištění pro různé způsoby uložení dvou (pro jednofázové obvody) nebo tří (pro třífázové obvody) zatížených vodičů vedení (sestávajících z vodičů nebo z kabelů). A informace k tomu, o kolik zatížených vodičů při jakém způsobu uložení se jedná, je uvedena v horní části tabulky. Přitom způsoby uložení (uvedené v levém sloupci horní části tabulky) jsou znázorněny a vysvětleny na obrázcích v levé části tabulky. Překvapující zřejmě pro mnohé z nás bude, v jakém rozsahu se jištění přiřazené ke stejnému vedení liší v závislosti na způsobu jeho uložení. Pro uložení vedení v tepelně izolační stěně je nutno vodiče a kabely o průřezu 1,5 mm2 chránit jističem 10 A (pro jednofázové obvody postačuje i poněkud méně obvyklé jištění 13 A) a pro uložení jednožilových, vzájemně vzdálených vodičů stejného průřezu na konzolách, kabelovém žebříku apod., kdy je zajištěno chlazení proudícím vzduchem, postačuje pro ochranu vodičů stejných průřezů jištění 20 A. Obdobné, pro někoho možná překvapující rozdíly, můžeme zaznamenat i u větších průřezů. Přitom jištění vedení s vodiči 1,5 mm2 pod omítkou (způsob uložení C) jističem 16 A, na které jsme zvyklí, je, jak vyplývá z tabulky, zcela v pořádku. A to zřejmě má většina elektrikářů na mysli. Na závěr je snad ještě vhodné připomenout, že v pomůcce 19 se jedná o jištění vodičů a kabelů s PVC izolací, kdy jisticími prvky jsou jističe s charakteristikami B, C nebo D. Pro starší typy jističů by přiřazení mělo být podstatně opatrnější.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 4. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL