+

AC-069 Připojení vyvložkování komínu k hromosvodu

OTÁZKA:
Připojení vyvložkování komínu k hromosvodu

Nezlobte se, že se ještě jednou vracím k problému spojení vložkování komínu k hromosvodu. Na základě všech dostupných informací a situace v daném objektu jsem vyřešil problém s kovovou vložkou komínu následujícím způsobem:
Vyvložkování komínu je umístěno v ochranném pásmu pomocného jímače, ale není dodržena vzdálenost dostačující k tomu, aby byla vložka od hromosvodu izolována.
Spojení dolního konce vyvložkování s hromosvodem, případně s jiným uzemněním nebo s hlavním pospojováním není v daném objektu technicky možné. Proto jsem připojil vložkování komínu na jeho horním konci na střeše k pomocnému jímači, který je na komíně umístěn. Tím je vložka spojena s hromosvodem a zároveň v ochranném pásmu jímače.
Vyhovuje toto řešení ČSN?

Otázku podává: Jaroslav Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 5. 2006
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL