+

AG-143 Připojení objektu na rozvodnou síť

OTÁZKA:
Připojení objektu na rozvodnou síť

Při zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení - dokumentace dílny na výrobu nábytku pro podnikatelský subjekt - jsem narazil na problém s připojením na zdroj el. energie.
Předpokládaný přívodní jistič v provozovně je 160 A. Dovolím si krátce popsat situaci.
Nedaleko soukromé dílny je odborné učiliště, v jejímž vlastnictví je transformátor 22/0,4 kV, 400 kVA s dostatečnou rezervou příkonu.
Vznikají dvě varianty řešení:
1. Na základě vyjádření příslušných rozvodných závodů provést vybudování samostatné přípojky s vlastním DTS v majetku odběratele napojením na vzdušné vedení 22 kV - nákladné řešení.
2. Dohoda o vyvedení požadovaného příkonu ze stávajícího trafa odborného učiliště pro výrobnu nábytku, což bylo předjednáno. Problémem je, že učiliště není distributorem el. energie.
V této situaci prosím o sdělení, zda je právně možno zajistit připojení na stávající transformátor, který je v majetku odborného učiliště?
Nebo existuje jiná možnost?

Otázku podává: Ing. Jindřich Bielesz
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 7. 2006
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL