+

AC-079 Ochrana skladu výbušnin před bleskem

OTÁZKA:
Ochrana skladu výbušnin před bleskem

Pro ochranu skladu výbušnin, který je zařazen do stupně V1 dle ČSN 33 2340 (sklad výbušnin v expedičním balení) před účinky blesku je použito ochrany oddáleným hromosvodem dle ČSN 34 1390.
Před indukčními účinky blesku je ochrana řešena pospojováním jednotlivých kovových částí, které se vyskytují na vnějších částech fasády a uvnitř objektu.
Jedna uzemňovací soustava slouží pro uzemnění pospojování a je od objektu vzdálena 0,5 m. Druhá uzemňovací soustava slouží pro uzemnění oddáleného hromosvodu. Její vzdálenost od první uzemňovací soustavy je 2,0 m. Oddálený hromosvod je osazen ve vzdálenosti 3 m od hrany objektu. Obě uzemňovací soustavy jsou rozpojitelně propojeny ve dvou protilehlých místech.

Dotaz zní:
1. Jsou uvedené vzdálenosti dostačující, případně jaké by měly být?
2. Je nutno obě uzemňovací soustavy vodivě propojit?

Otázku podává: Jersák
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 8. 2006
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL