+

AB-120 Úbytek napětí na řadě zářivek

OTÁZKA:
Úbytek napětí na řadě zářivek

Úbytek napětí na řadě zářivek

Otázka:

Zářivky jsou připojeny 5vodičově na síť 3 x 400 V. To znamená, že celá řada zářivek se rozděluje na jednotlivé fáze L1, L2, L3. (Každá zářivka je připojena na různou fázi.) Délka celé řady zářivek je 85 m a navržený průřez vedení je 2,5 mm2. Příkon zářivky je 111 W a počet zářivek v jedné řadě je 29.

Spočítej úbytek napětí na vedení pro fázi L1.

R = 2ρ x L/S = 2 x 0,018 x 85/2,5 = 1,224 Ω

P = n x P = 29 x 111/3 = 1073 Ω na jednu fázi

I = P/U = 1 073/230 = 4,67 A

ΔU = I x R = 4,67 x 1,224 = 5,7 V na vedení délky L = 85 m

4 %230 V = 2,3 x 4 = 9,2 V - maximální úbytek na vedení pro světla při povoleném úbytku 4 %

protože 9,2 V > 5,7 V, tak na zadané délce vedení úbytek napětí vyhovuje.

Co si o tom myslíte?

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 10. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL