+

AB-121 Vynechání jištění přípojky – výpočet průřezu (nový příspěvek 7. 11. 2006)

OTÁZKA:
Vynechání jištění přípojky – výpočet průřezu

Prosím Vás, zda byste nemohli uvést příklad výpočtu T odbočky kabelové elektrické přípojky nn. Z kabelového vedení AYKY 3 x 120 + 70 mm2 uloženého v zemi se má po cca 100 m "T" spojkou odbočit kabelová elektrická přípojka rovněž v zemi, v délce 50 m s navrhovaným jištěním v HDS pojistkami E33 - 3 × 40 A. Jaký nejmenší průřez může mít tedy kabel elektrické přípojky nn odbočený "T" spojkou, aby nebylo nutné jej v místě odbočení – snížení průřezu chránit proti zkratu?

Otázku podává: Studnička
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 10. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL