+

AB-123 Uzemňovací přívody v síti TN - dimenzování (nový příspěvek 7. 11. 2006)

OTÁZKA:
Uzemňovací přívody v síti TN - dimenzování

1. Jaký průřez vodiče uzemňovacího přívodu zvolit pro uzemnění středu (uzlu) transformátoru na straně nn odběratelské trafostanice s osazeným transformátorem 630 kVA, 35/0,400/0,231 kV. Napěťová soustava nn 3/PEN AC 230/400 V 50Hz/TN-C.

2. Jaký průřez vodiče uzemňovacího přívodu zvolit pro uzemnění přípojnice PEN hlavního rozváděče RH, který je napojen z uvedeného trafa dvěma paralelními vedeními s vodiči 3 x YY 300 mm2 + YY 240 mm2 v délce 10 m. Osazený hlavní jistič v rozváděči RH je s nastavenou nadproudovou spouští na 910 A.

Uzemňovací přívody budou napojeny na společnou uzemňovací soustavu části vn i nn trafostanice tvořenou páskem FeZn 30 x 4.

Poznámka: Projektant navrhuje pro oba případy průřezy uzemňovacích přívodů CYA 25 mm2. Jsou tyto průřezy dostačující?

Otázku podává: Miroslav Nyč
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 10. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL