+

AD-198 Kabelové rozvody v prostorech s nebezpečím požáru

OTÁZKA:
Kabelové rozvody v prostorech s nebezpečím požáru

Výrobní hala s vnějšími vlivy BE2N2. V hale je umístěn podružný rozváděč RP-1 napájený z trafostanice - napájecí soustava TN-C. Z tohoto podružného rozváděče RP-1 je vyprojektováno (a již provedeno) připojení rozváděče klimatizace RK, kabelem CYKY 3 x 120 + 50. Vývod je jištěn výkonovým jističem. Rozváděč klimatizace je umístěn v jiném prostoru, ale rovněž s vlivy BE2N2. Pro informaci - na rozváděč klimatizace je napojená celá technologie klimatizace provozu.

Dotazy:
1. Může být proveden vývod z RP-1 do RK v soustavě TN-C, nebo musí být v soustavě TN-S?
- viz čl. 482.1.9 (vodiče PEN se nepřipouštějí) a čl. 482.1.7 (kabely musí být chráněny proudovými chrániči 300 mA - mimo uvedené výjimky)

2. Pokud musí být tento vývod v soustavě TN-S, jaké navrhujete řešení s ohledem na:
- provedení kabelu (průřezy CYKY/TN-S se v těchto velikostech nevyrábějí),
- použití chrániče pro proudy 160 A. Jednotlivé vývody z rozváděče klimatizace RK jsou již proudovými chrániči vybaveny.

Otázku podává: Štelčík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 1. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL