+

AB-136 Jištění sekundární strany transformátoru (nový příspěvek 19. 4. 2007)

OTÁZKA:
Jištění sekundární strany transformátoru

Prosím o radu při jištění sekundární strany transformátoru.

Situace:
Transformátor 6 kV/690 V, 630 kVA, síť IT, vývod kabely do rozváděčové skříně s jištěním, z rozváděče napojeny dva frekvenční měniče s proudem 385 A a 132 A. Každý měnič obsahuje vlastní pojistkový odpojovač na vstupu napájení. Transformátor i měniče jsou umístěny v rozvodně průmyslového závodu. Transformátor je vybaven tepelnou ochranou ve vinutí.
Varianta 1: provedeno celkové jištění sekundární strany transformátoru (odpínač s nadproudovou spouští). Vývod z transformátoru i jednotlivé měniče jsou připojeny kabely stejných průřezů. Vývody k měničům nemají vlastní jištění.
Varianta 2: každý vývod pro měnič osazen vlastním pojistkovým odpojovačem s pojistkami gG. Vedení k měničům je provedeno kabely odpovídajících průřezů. Celkové jištění sekundární strany transformátoru neprovedeno.

Která varianta je správná (popř. jsou použitelné obě, nebo obě chybně)?
Jaké jsou podmínky pro použití hlídače izolačního stavu (musí být v tomto případě použit)?

Otázku podává: Kodad Václav ml.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 4. 2006
 
 
Facebook Obchod IN-EL