+

DA-263 Odborná způsobilost pro provádění revizí elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů 2

OTÁZKA:
Odborná způsobilost pro provádění revizí elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů

K uvedené problematice kvalifikace pro provádění revizí el. ručního nářadí a el. spotřebičů vznikne jistě ještě mnoho připomínek a polemik. Dovoluji si upozornit jen na jednu z komplikací, které se citelně dotknou mnoha organizací, firem, i jednotlivců. Jedná se o čl. 5.2 odst. 2) ČSN 33 1610/2005 - Revize el. spotřebičů zajišťuje opravář....vždy po jejich opravě....... Tedy firmy, které provádějí opravy např. televizorů, videí, počítačů, praček, malých kotlů, el. spotřebičů pro domácnost, informační techniky a spotřební elektrotechniky atd. - viz 1 Předmět normy ČSN 33 1610, budou muset mít svého revizního technika, neboť externě pro každodenní potřebu to zřejmě nelze zajistit. A dále, co servisní technici, kteří jezdí v zastoupení různých firem po opravách po celé republice a po opravě musí zákazníkovi vystavit požadovaný doklad o bezpečnosti výrobku (revizi)? Ti musí být také zároveň revizními techniky!? Neumím si představit, jak se mávnutím proutku najednou "vyrobí" stovky, ne-li tisíce nových revizních techniků, byť "jen" v kategorii E4. Nevím jestli pro opravu žehličky, prodlužovacího kabelu atd. musí v těchto případech být požadavek kvalifikace revizního technika. Není to další ponížení této vysoce odborné a náročné činnosti a degradace funkce Revizního technika vyhrazených elektrických zařízení?? Všechny tyto el. spotřebiče patří pod STANOVENÉ VÝROBKY dle zákona č. 22/97 Sb. ve znění dalších předpisů a NV č. 17/2003 Sb. Kvalitu výrobků by mělo potvrzovat mj. ES prohlášení o shodě a značka CE. Tedy i výrobce, resp. v zast. jeho servisní technici by měli být těmi nejkvalifikovanějšími pro opravy i "revize" v rozsahu ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 a vše by měli zvládnout i bez kvalifikace podle § 9 vyhl. 50/78 Sb. Revizní technici by měli zůstat v odbornosti a znalostech o úroveň výše, jak je to u nás prověřeno dlouholetou tradicí a jak to i vyžaduje současná legislativní složitost, orientace v předpisech a technický pokrok. Je nelogické, že pro obdobnou činnost - kontroly zdravotnických elektrických přístrojů v provozu (ČES 33.03.95) není kvalifikace RT požadována! Ne snad pro rozdílnost ve složitosti prováděných požadovaných úkonů dle ČSN 33 1610 (ČSN 33 1600) a ČES 33.03.95 (ČSN EN 60601-1) - u zdravotnických přístrojů by se naopak předpokládalo ještě vyšší zabezpečení. Problém je pouze v názvosloví. REVIZE, resp. KONTROLY!! V zákoně č. 251/2005 Sb. § 20 (§ 33)se mluví o PROHLÍDKÁCH, REVIZÍCH A ZKOUŠKÁCH, které musí provádět RT. O KONTROLÁCH se zde nemluví. Proč tedy nebyla provedena změna v ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 v tom, že místo slovo REVIZE by se uvádělo např. Odborné kontroly, nebo Technické kontroly el. nářadí .apod.?? Pak by mohlo být vše jednodušší a logičtější. Nebo jde o jiné tlaky, např. finanční??

Otázku podává:Vladimír Zákravský - RT a odpovědný zástupce.-
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 6. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL