+

AC-102 Vzdálenost sdělovacího vedení od hromosvodu

OTÁZKA:
Vzdálenost sdělovacího vedení od hromosvodu

Dnešní montéri komunikačných rozvodov (telekomunikačné káble, internet ...) si asi nerobia problém s pokládkou týchto káblov s ohľadom na predpísané vzdialenosti pri súbehu a križovaní. Často sa stretávam s doslova pohodenými káblami tesne vedľa bleskozvodu, v "lepšom" prípade sú káble priviazané priamo na bleskozvodné vedenie (najmä na plochých strechách).
V STN 34 1390, čl. 118 je uvedené, že dovolené najmenšie vzdialenosti medzi bleskozvodom a oznamovacím káblom sú uvedené v § 21 048, normy STN 34 2100.
Aká má byť teda vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu pri súbehu a križovaní podľa tejto normy?

Otázku podává: Viliam Procházka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 8. 2007
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL