+

AB-018 Minimální zkratové proudy dle ČSN IEC 1200-53

OTÁZKA:
Minimální zkratové proudy dle ČSN IEC 1200-53

Str. 7 - 533.3.2.3 - minimální zkratové proudy - vzorec bez a s rozvedeným středním vodičem

a) Lze použít také pro jednofázové a třífázové motory pro sítě TN, TT, IT?

b) Platí tyto vzorce i pro stejnosměrné motory?

c) Platí tyto vzorce obecně také pro snímače, převodníky, malé transformátory (napájecí, řídící apod.) a všechny zařízení napájené ze soustavy TN, TT, IT, bez ohledu na výkon a průřez?

d) U průřezu nad 95 mm2 nelze zanedbat reaktanci, jak se promítne do těchto vzorců?

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 6. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL