+

AB-146 Dimenzování vodičů v rozváděči podle zkratových proudů

OTÁZKA:
Dimenzování vodičů v rozváděči podle zkratových proudů

Prosím o odpověď na níže uvedený příklad.

Příklad:

Mám transformátor o výkonu 630 kVA (22 kV/400 V) se jmenovitým proudem 909 A. Transformátor má IK´´ = 14.6 kA, uK = 6 % , iP = 33,2 kA. (IK´´ - počáteční souměrný rázový zkratový proud, iP - nárazový zkratový proud.)

Na tento transformátor mám připojené jednožilové vodiče 1-YY 1 x 240 mm2. Každá fáze je připojena dvěma vodiči 1-YY 1 x 240 mm2 (paralelní vodiče). Konce jednotlivých vodičů 1-YY 1 x 240 mm2 jsou připojeny k třífázovému jističi BL 1000. Daný jistič má jmenovitý proud 1 000 A a přídavnou spoušť J-DTV3, která je nastavena na IR = 800 A.

- Jaký průřez PEN vodiče budu muset zavést do hlavního rozváděče RH, ve kterém je hlavní jistič BL 1000 (s IR = 800 A), když použiji přesnější metodu výpočtem?

Poznámka:

Dle ČSN EN 60439-1 tab. 3 pro 400 < S ≤ 800 je SPEN (průřez PE nebo PEN vodiče) doporučen minimálně 200 mm2. (S = S1 + S2 = 240 + 240 = 480 mm2 - paralelní vodiče na každou fázi.)

Vypracování:

SPEN = (I2 x tV)1/2/k, kde k = 143 a musí přitom platit, že (S2PEN x k2) > (I2 x tV), tedy do vzorce za I dosadím hodnotu IK´´ = 14,6 kA a tuto hodnotu promítneme do vypínací charakteristiky jističe BL 1000. Z této charakteristiky pro zadaný zkratový proud IK´´ = 14,6 kA odečteme vypínací čas tV rovný 57 ms (s určitým rozptylem).

SPEN = (I2 x tV )1/2/k = (14 6002 x 0,057)1/2/143 = 25 mm2navržený průřez PEN vodiče by byl 25 mm2.

Ověření nerovnosti:

(S2PEN x k2) > (I2 x tV), tedy 252 x 1432 >14 6002 x 0,057 a opravdu 12 780 625 > 12 150 120. Uvedená nerovnost je tedy splněna a průřez SPEN vyhovuje dané nerovnosti.

Úvaha:

IK´´ neobsahuje stejnosměrnou složku (není to max. hodnota zkratového proudu), tedy nemá se za I dosadit ekvivalentní oteplovací proud?

Pokud ano, pak bych postupoval takto: k1 = iP /(IK´´ x Ö2) = 33 200/20 647,581 = 1,608 a přibližně by mělo platit: k1 x IK´´ = Iekv – toto by měla být hodnota ekvivalentního oteplovacího proudu, kterou bych měl dosadit do vztahu SPEN = (I2 x tV )1/2/k, kde I2 = Iekv2, pak:

Iekv = 14 600 x 1,608 = 23 476,8.

SPEN = (I2 x tV)1/2 / k = (23 476,82 x 0,057 )1/2/143 = 39,2 mm2 - navržený průřez PEN vodiče by byl 50 mm2.

Ověření nerovnosti:

(S2PEN x k2) > (I2 x tV ), tedy 502 x 1432 > 23 476,82 x 0,057 a opravdu 51 122 500 > 31 416 127,9.

Uvedená nerovnost je tedy splněna a průřez SPEN vyhovuje dané nerovnosti.

- Co si o tom myslíte?

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 8. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL