+

AG-181 Upřesnění a vyjasnění k umístění proudového chrániče s nadproudovou ochranou

OTÁZKA:
Upřesnění a vyjasnění k umístění proudového chrániče s nadproudovou ochranou

Prosím o upřesnění a vyjasnění umístění proudového chrániče s nadproudovou ochranou. Jedná se o 1+Npólový proudový chránič s nadproudovou ochranou typu FL 7-16/1N/0,03/B-16.
Jaký má vliv na osazení proudového chrániče délka kabelu?

Popis situace:
Na chodbě hotelu v poschodí bude umístěn hlavní poschoďový rozváděč RP. Na příslušném poschodí bude umístěno 5 apartmá, přičemž každé apartmá obsahuje vstupní chodbičku, lůžkový pokoj, koupelnu a WC. V každém apartmá bude pro napájení osvětlení a zásuvek umístěn samostatný rozváděč R. Každý rozváděč R bude napájen samostatným kabelem z poschoďového rozváděče RP.
Investor požaduje, aby každý vývod z poschoďového rozváděče RP pro každý rozváděč umístěný v apartmá R byl jištěn samostatným proudovým chráničem s nadproudovou ochranou. Z rozváděče v příslušném apartmá bude rovněž napájena zásuvka v koupelně.

Dotazy:
Musí mít vývod v pokojovém rozváděči pro napájení zásuvky v koupelně ještě proudový chránič s nadproudovou ochranou nebo postačí pouze proudový chránič s nadproudovou ochranou umístěný v rozváděči RP na chodbě a v rozváděči v apartmá se vývod pro zásuvku odjistí pouze jističem 16 A/B?
Jaký vliv na umístění proudového chrániče pouze v poschoďovém rozváděči (ze kterého je napájen rozváděč v apartmá) má vzdálenost obou rozváděčů, jestliže by se v rozvaděči v apartmá již proudový chránič nepoužil? V našem případě by byla vzdálenost mezi oběma rozváděči cca 50 metrů.
Soudobý příkon rozváděče R, který bude umístěn v apartmá, bude cca 4,5 kW, napětí 230 V.
Jaký spojovací kabel by bylo možno použít?

Otázku podává: -----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 10. 2007
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL