+

AD-219 Povrchová teplota technologických zařízení

OTÁZKA:
Povrchová teplota technologických zařízení

Prosím o sdělení, o co se "opřít" (či jak se zachovat) v případě použití tepelné technologie v textilním průmyslu - vliv BE2N1. Jde o to, že jsou ve výrobních linkách používány např. kalandry (lisy) vytápěné elektricky nebo s teplonosným médiem (olej) na teplotu cca 150 °C až 190 °C. Pokud se týká oleje, je v blízkosti technologické zařízení pro el. ohřev oleje, vše v předepsaném krytí, potrubí tepelně izolováno, ale části této technologie (ventily, malé délky potrubí u ventilů apod.) mají teplotu až třeba 205 °C. Před platností ČSN 33 2000-5-51 a ČSN 33 2000-4-482 platila ČSN 33 2310, kde bylo v čl. 3.3.1.10. uvedeno: "Tepelné spotřebiče musí být instalovány podle ČSN 06 1008. Topidla s povrchovou teplotou vyšší než 120 °C jsou v tomto prostředí zakázána.
Výjimku tvoří technologická zařízení pro toto prostředí konstruovaná, u nichž je bezpečnost zajištěna jiným způsobem (což bylo řešeno předpisem výrobce nebo MPBP). V nových ČSN však možnost "Výjimku tvoří technologická zařízení pro toto prostředí konstruované, u nichž je bezpečnost zajištěna jiným způsobem" chybí.
V ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 je uveden odkaz na ČSN 33 2000-4-482, kde v čl. 482.1.19 - kryty elektrotepelných spotřebičů jako jsou topná tělesa, odpory, atd., nesmějí dosahovat vyšších povrchových teplot než jsou teploty stanovené v 482.1.14 (tj. 90 °C, respektive 115 °C). Tyto spotřebiče musí být navrženy nebo instalovány tak, aby bylo zabráněno jakémukoliv hromadění materiálů, které by mohly překážet rozptylu tepla.

Otázku podává: Ing. Záhyna Lubomír
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 11. 2007
 
 
Facebook Obchod IN-EL