+

AB-151 Jištění spojovacího vedení transformátor – hlavní rozváděč (nový příspěvek 4. 2. 2008)

OTÁZKA:
Jištění spojovacího vedení transformátor – hlavní rozváděč

Dle realizovaného projektu má výrobní objekt transformační stanici (samostatný objekt) se 4 ks transformátorů 1000 kVA (T1, T2, T3, T4) 22/0,4/0,23 kV umístěnou cca 15 m od hlavní výrobní budovy (kde jsou hlavní rozváděče R1, R2, R3, R4). Přímo ze svorníků nn každého z transformátorů je vedeno vždy paralelně 5x kabel AYKY 3 x 240 + 120 (tedy paralelně 4 × 5 kabelů pro R1, R2, R3, R4) bez odjištění. Tyto kabely jsou vedeny v kabelovém kanále venkovním prostorem o délce cca 90 m do rozváděčů ve výrobní hale – R1, R2, R3, R4 – kde je odjištění hlavními jističi. Přívodní vedení je tedy jištěno jen před přetížením v rozváděčích R1, R2, R3, R4 a nikoliv před zkratem. Kabelový kanál je proveden tak, že má lávky nad sebou – 4× lávka vždy s 5 kabely od příslušného transformátoru – rozteč lávek je 25 cm, kabely vždy těsně vedle sebe.

Podle mne si projektant chybně vyložil znění normy. Dle ČSN 33 2000-4-473 čl. 473.1.1.2 – prvek proti přetížení může být umístěn kdekoliv na trase, pokud za a) je chráněn před zkratovým proudem dle oddílu 434. a dále uvažuji čl. čl. 473.1.1.2N1 – tj. průmyslová provozovna a max. vzdálenost je 10 m. Pokud se podívám na znění čl. 473.1.1.2N2, kde je uvedeno bez omezení délky, pokud je splněna podmínka a) čl. 473.1.1.2., tj. je chráněn před zkratovým proudem dle oddílu 434 - pořád si myslím, že v trafostanici u každého z transformátorů na straně nn musí být vývod paralelně vedených 5x AYKY 3 x 240 + 120 odjištěn před zkratem.

Myslím si, že projektant možná provedl návrh v programu Sichr7 a v nápovědě k programu Sichr7 je uvedena v příkladu vzdálenost 8 m a pak jsou uvedeny odvolávky na příslušné čl. ČSN 33 2000-4-473, ale zřejmě v intencích zadání příkladu.

Jak si v této souvislosti pak ale vyložit čl. 473.2.3 ČSN 33 2000-4-473, tj. že ochranu proti zkratovým proudům lze vynechat u vodičů spojující transformátor s hlavním rozváděčem za předpokladu, že jsou splněny podmínky:

a) vedení je provedeno tak, aby nebezpečí zkratu bylo sníženo na minimum a
b) vedení nesmí být umístěno v blízkosti hořlavých materiálů?

A v neposlední řadě mi také vadí z hlediska údržby možnost odpojení nn přívodů a zajištění beznapěťového stavu na hlavních přívodech v rozváděčích pro případ údržby viz ČSN 33 2000-4-46 čl. 463. Nyní je případná údržba znesnadněna tím, že se musí při případných pracích provést vyplnění příkazu "B", vypnutí v části vn, poté zkratovat přívod vn na transformátoru a teprve pak je možno provádět údržbu nn např. u transformátorů či v hlavním poli příslušných rozváděčů R1až R4. Ovšem toto předpokládá, že někdo z elektroúdržby má osvědčení dle vyhlášky č. 50/1798 Sb. i nad 1 000V, čemuž tak v tomto případě není a musí se volat dodavatelská firma - což je časově i finančně náročné.

Otázku podává: Ing. Záhyna Lubomír
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 1. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL