+

AB-153 Využití zásuvek napájených z jednoho obvodu

OTÁZKA:
Využití zásuvek napájených z jednoho obvodu

Výpočtový proud skupiny spotřebičů - soudobost

Příklad:

Pro skupinu spotřebičů (jako celek) dle paragrafu 16127 normy ČSN 34 1610 se stanoví výpočtový proud

IP takto: IP = PP/UF x cos φ pro jednofázové spotřebiče.

Tento paragraf chci použít pro rozváděč, např. pro 13 ks zásuvek 230 V/16 A, které tento rozváděč napájí – tedy dle výše uvedeného paragrafu - se spočte IP takto:

Zvolím β = 0,4, cos φ = 0,9, n = 13 ks, PP = PI x β,

PI = UF x IF x cos φ x n = 230 x 16 x 0,9 x 13 = 43 056 W,

PP = PI x β = 43056 x 0,4 = 17 222,4 W a IP = PP/UF x cos φ = 17 222,4/(230 x 0,9) = 83 A.

Nebo dle mne:

IP = IN x β x n = 16 x 0,4 x 13 = 83 A - co si o tom myslíte?

Poznámka:
- odhaduji jen soudobost, ale dle ČSN 34 1610 paragrafu 16127 musím odhadnout jak soudobost, tak i účiník, a tedy zanáším větší chybu do vzorce.

Otázku podává: -----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 1. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL