+

AG-186 Elektrocentrály malého výkonu - připojování

OTÁZKA:
Elektrocentrály malého výkonu - připojování

Provozovatel si nechal zřídit v malé chatě pevnou instalaci, která sestává z jednoho zásuvkového obvodu s několika zásuvkami a jednoho světelného obvodu s několika vývody se samostatným jištěním bez použití proudových chráničů. Instalace má před rozváděčem přívodku 16 A pro připojení pohyblivého přívodu z elektrocentrály 230 V.
Celý rozvod je proveden třívodičově bez uzemněného ochranného vodiče.
Typ elektrocentrály není zatím znám.
Za jakých podmínek nebo podle které ČSN je možné instalaci uvést do provozu a dále provozovat s alternativním připojením elektrocentrály, která je uzemněna nebo která uzemnění nevyžaduje.

Otázku podává: M. Vít
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 1. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL