+

AG-187 K izolačně krytým rozváděčům (nový příspěvek 5. 2. 2008)

OTÁZKA:
K izolačně krytým rozváděčům

Mám několik poznámek a dotazů k problematice plastových rozvodnic tř. ochrany II.
Zařízení třídy ochrany II poskytuje ochranu před nebezpečným dotykem svojí dvojitou izolací (obvyklé u ručního elektrického nářadí). Člověk je tedy chráněn touto izolací. Pokud je zařízení připojeno k síti, tak jej není možné otevírat. Pokud někdo takové zařízení otevře, je i průměrně inteligentní neznalé osobě jasné, že mu hrozí nebezpečí. U plastové rozvodnice prakticky není možné počítat s tím, že nebude otevírána po připojení k elektrické síti. Rozvodnice může obsahovat i prvky, které je potřeba za provozu nastavit, seřídit, kontrolovat apod. Přestože to může dělat pouze osoba znalá, je její bezpečnost neuzemněnými vodivými částmi uvnitř skříně velice ohrožena. Pokud každá svorka a všechny prvky uvnitř rozvodnice nebudou samostatně v třídě ochrany II, pak je takový rozváděč životu nebezpečný a navíc zcela nekontrolovaně. Při průrazu na lištu DIN nebo jakoukoliv neživou vodivou část zařízení instalovaných v rozváděči nedojde k žádné reakci. Žádná signalizace, žádný výpadek zařízení, ale v rozvodnici budou kovové části pod napětím bez jakéhokoliv varování.
Po otevření plastové rozvodnice již žádná třída ochrany II neexistuje. Ta je zajištěna pouze při řádně uzavřené rozvodnici.
U zařízení třídy ochrany II je téměř nemožný zásah elektrickým proudem, pokud není zařízení viditelně poškozeno. Dá se to snadno zkontrolovat i laikem. U otevřeného plastového rozváděče, který se jako celek chová jako zařízení třídy ochrany II, je po otevření riziko extrémně vysoké. Pokud je na kovových částech uvnitř nebezpečné napětí, tak není zajištěno ani minimální krytí IP20, ani žádné varování, že takové nebezpečí hrozí. Jen ty dva čtverečky na plastovém rozvaděči varují, tenhle je nebezpečnější, než kterýkoliv jiný rozváděč.
Rád bych znal váš názor na uvedenou problematiku. Problematika vyvolala u nás ve firmě diskuzi a někteří jsou velmi překvapení tímto řešením, řekl bych spíše vyděšeni. Osobně bych nikde ve své blízkosti, ani svým blízkým nic podobného neinstaloval. Použil bych jakékoliv jiné řešení, abych splnil normy a zajistil bezpečnost. Neboť bezpečnost nezajišťuje norma, ale konkrétní řešení. To, že člověk zemře podle normy, je pro mne nesmírně slabou útěchou.
Jelikož se může stát, že ve své profesní praxi budu nucen takové řešení použít, chtěl bych mít naprosto jasno v uvedené problematice. Jak je zajištěna bezpečnost osoby pracující s otevřenou plastovou rozvodnicí třídy ochrany II, když neživé vodivé části jsou odděleny od živých pouze základní izolací? Jak používat plastové rozvodnice, na níž je znak třídy ochrany II (dva čtverečky) vylisován, pokud rozvodnici nechci použít v této třídě ochrany?
V rozvodnách a místech přístupných jen znalým osobám se dbá na to, aby živé části byly buď chráněny proti náhodnému dotyku kryty, polohou, zábranami apod. U případu této plastové rozvodnice je člověk zcela nechráněn a není ani varován. Stačí silný vítr při práci v rozvodnici instalované venku a ani zkušená osoba nemá šanci předem zjistit hrozící nebezpečí. Z kovových částí v plastové rozvodnici se při poruše stanou nechráněné živé části. A nejsou ani nijak barevně označené jako nebezpečné.
Prosím o vaše názory k uvedené problematice.

Otázku podává: -----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 1. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL