+

AB-154 Náhrada pojistky jističem o stejném jmenovitém proudu

OTÁZKA:
Náhrada pojistky jističem o stejném jmenovitém proudu

Rád bych znal Váš názor na následující problém. Mám rozváděč ke strojnímu zařízení a v průvodní dokumentaci je uvedeno, že rozváděč je třeba jistit v přípojce pojistkami s charakteristikou gG 50 A. Dle mého názoru se jedná o opatření výrobce, aby nemusel provádět zkoušky zkratové odolnosti, protože tato pojistka dle omezovacích charakteristik vyhovuje podmínce dle článku 8.2.3.1.2 v ČSN EN 60439-1. Rozváděč se bude připojovat z rozvodny pilařského provozu, kde je třeba namontovat předepsané jištění. Bohužel v rozváděči pilařského provozu není dostatek místa na osazení pojistkového odpínače.
Podle výpočtu v programu SICHR 6 mi vychází maximální zkratový proud 4,2 kA. Podle tohoto výpočtu by rozváděč nového stroje nebyl vystaven větším zkratovým proudům, než je požadováno v ČSN EN 60349-1 v článku 8.2.3.1.2 na omezený zkratový proud, na jehož základě výrobce nemusí provádět zkoušku zkratové odolnosti.
Má otázka zní: je tedy možné na základě takové úvahy zaměnit předepsané jištění pojistkami s charakteristikou gG 50 A za jistič například LST 50 A, jehož maximální zkratová odolnost je 10 kA, nebo to možné není?

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 2. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL