+

AB-164 Návrh ss vedení

OTÁZKA:
Návrh ss vedení

Obracím se na Vás s prosbou o konzultaci k níže uvedenému technickému řešení.

Zadání:
Navrhnout ss přívod pro napájení technologie operátora. Délka vedení je 45 m. Dovolený úbytek na vedení je 1,5 V. Jištění vedení na začátku pojistkami 400 A. Napájecí vedení realizovat jako paralelní, každý pól složen z více menších průřezů CYY. K dispozici jsou průřezy 240 mm2 a 70 mm2. Vedení je uloženo v mezipodlaze.

Navrhované řešení:
Z hlediska úbytku napětí je nutné použít pro každý pól průřez 520 mm2.
Maximální odpor vedení: Rv = U/In = 1,5/400 = 3,75 mΩ.
Minimální průřez pro každý pól (rezistivita mědi ρ Cu= 0,0216 Ω.mm2/m):
S = ρCu x 2 l/Rv = 0,0216 x 2 x 45/0,00375 = 518 mm2
Pro napájecí vedení pro každý pól použít kombinaci průřezů 2 x CYY 240 mm2 + 70 mm2.

Pozn.: Použít kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene NHXH FE 180/30E (výrobce Draka kabely) nebo obdobných vlastností.

Otázku podává: -----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 5. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL