+

AC-122 Nová norma na hromosvody – svorky, svody, zemniče

OTÁZKA:
Nová norma na hromosvody – svorky, svody, zemniče

Nedávno jsem byl účastníkem školení, které se týkalo hromosvodů a nové ČSN EN 62305. Školícím pracovníkem nám bylo sděleno, že dle nové ČSN EN 62305 není nutno chránit svody hromosvodu u země ochrannými úhelníky a zkušební svorky lze umístit v podstatě libovolně - samozřejmě v rozumném pásmu (např. 50 až 200 cm nad zemí). Zajímal by mě Váš názor, protože pokud je svod až k zemi proveden např.slitinou AlMgSi, která je dosti měkká, rozhodně bych se přiklonil k ochranně tohoto svodu u vstupu do země např. výše zmíněným úhelníkem.
Byla zde zmíněna i změna dovoleného průměru pozinkované kulatiny v zemi z 8 na 10 mm, kdy nám bylo sděleno, že dle ČSN EN 62305 je použití kulatiny průměru 8 mm v zemi zakázáno.

Otázku podává: Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 6. 2008
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL