+

AB-171 Ochrana kompenzační kondenzátorové baterie a jejího napájecího vedení

OTÁZKA:
Ochrana kompenzační kondenzátorové baterie a jejího napájecího vedení

Prosil bych zodpovědět následující otázku týkající se kompenzace účiníku.
Velmi často, a stává se to již pravidlem, se setkávám s kompenzačními rozváděči, u nichž dimenzování propojovacích vodičů mezi jisticími prvky, stykači a kondenzátory neodpovídá jejich zatížitelnosti. Konkrétní případ je uveden ve stručném nákresu v příloze. Dva kondenzátory 25 kVAr (cca 39 A) jsou napájeny z jednoho pojistkového odpojovače osazeného pojistkami 3 x 100 A. Každý kondenzátor má svůj vlastní spínací stykač. Propojovací vodiče mezi pojistkami, stykači a kondenzátory jsou CYY 10 mm2. Z hlediska funkce zařízení nemá problém, stykače jsou dimenzovány na 30 kVAr a vodiče CYY snesou v daných podmínkách přibližně 50 až 60 A, proti 39 A skutečným. Z hlediska jištění použitých vodičů, kondenzátorů a stykačů již ale problém nastává. Použité propojovací vodiče CYY 10 mm2 a ostatní prvky instalace jsou jištěny pojistkami 100 A, což neodpovídá jejich jmenovitým proudům. Má takovéto zapojení oporu v nějaké ČSN? Lze použít ustanovení normy (tuším na rozváděče), které uvádí, že v rámci rozváděče mohou být do délky 3 m použity vodiče i o menším průřezu, než umožňuje předřazené jištění. To ale za předpokladu, že běžný provozní proud ve vodiči nepřekročí jeho jmenovitou zatížitelnost.

Otázku podává: Jan Škrabánek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 7. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL