+

AD-255 MPBP pro truhlářskou dílnu s hlavním rozváděčem

OTÁZKA:
MPBP pro truhlářskou dílnu s hlavním rozváděčem

Prosím o vaše vyjádření:
Jedná se o truhlářskou dílnu. V dílně je umístěn podružný rozváděč, který by tam nesměl být. Firma osadila rozváděč v rozporu s projektovou dokumentací v roce 1997. Na dílnu byla vyhotovena výchozí revize i dvě revize pravidelné. V poslední byla zmínka o tomto problému. Já tam mám provést revizi, ale potřebuji zlegalizovat rozváděč v tomto místě. Rozváděč je v krytí IP54, ocelový a zapuštěný. Instalace je provedena vodiči CYKY 3C a 5C podle dokumentace. V normě 33 2000-1:1995, článek 11N6.3 povoluje výjimku na zařízení, které nevyhovuje dané věci, pokud neohrožuje zdraví osob, zvířat a majetku. Proto by mohl být vytvořen místní provozní bezpečnostní předpis, který vám zasílám v příloze. Je toto řešení v pořádku a i ten předpis, jestli má všechny náležitosti, které má mít.

Otázku podává: Votruba
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 12. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL