+

AB-181 Průřez a jištění obvodů různého uspořádání (volně k AB-179)

OTÁZKA:
Průřez a jištění obvodů různého uspořádání (volně k AB-179)

Zadání:
v kabelu CYKY 5C jsou tři fázové žíly napájeny ze stejné fáze.
Můj návrh (předpoklad - neuvažuji vyšší harmonické):
Záměr je, že vstupní vodiče do jističe jsou dimenzovány pro tři spotřebiče, ale výstupní svorky z jističe napájí samostatné spotřebiče (pouze fázový vodič), N vodič je dimenzován na společný proud pro tři spotřebiče (N vodič je veden samostatně):

a) dimenzování přívodních vodičů na vstupní svorky jističe:
nejbližší vyšší jmenovitý proud jističe (pro zátěž s jmenovitým proudem 23 A) by byl 25 A,
3 x 23 A = 69 A, 69/0,65 = 106 A a navržený průřez vodičů pro přívodní svorky do jističe s In = 25 A by byl 35 mm2, kde 0,65 je přepočítávací součinitel pro vodiče v korýtku (můj odhad na straně bezpečnosti, pokud by korýtko bylo zaplněno více jak z 80 % a teplota v rozváděči by byla do 35 °C),
b) dimenzování vývodních vodičů z jističe a N vodiče:
S = 6 mm2 pro fázové vodiče a PE vodič (pro rovnoměrné rozdělení proudů).

Úvaha:
Jedná se o tři spotřebiče, tedy S1 + S2 + S3 = 3 x 6 mm2 = 18 mm2, nejbližší vyšší průřez je 25 mm2, tedy N vodič by byl: 25/2 = 12 mm2, nejbližší vyšší průřez by byl 16 mm2.

Technické řešení:
Použil bych 3fázový jistič se jmenovitým proudem 25 A a kabel 5C x 6 mm2 (použity fázové vodiče a PE vodič) se samostatným vodičem N o průřezu 16 mm2, který by byl ukončen v krabici. Kabel a N vodič by byly společně uloženy v jedné chráničce.
Z této krabice bych samostatnými N vodiči o průřezu 6 mm2 připojoval jednotlivé spotřebiče.
- jednalo by se o porušení předpisů, jelikož dané vodiče by nebyly v jednou kabelu nebo za určitých podmínek by toto řešení bylo akceptovatelné?

Poznámka:
- určitě bych dané spotřebiče nenapájel pouze z jedné fáze (In = 69 A), jelikož v dané soustavě v N vodiči bude téci vyrovnávací proud.

Co si o tom myslíte ?

Otázku podává: -----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 12. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL