+

AB-182 Jištění třífázové zásuvky jističem před elektroměrem (nový příspěvek 30. 1. 2009)

OTÁZKA:
Jištění třífázové zásuvky jističem před elektroměrem

Při revizích se setkávám s tímto problémem:
Z elektroměrového rozváděče je připojen podružný plastový zásuvkový rozváděč (umístěný např. na zahradě domu), ve kterém je provedeno jištění zásuvek 230 V a je zde osazen proudový chránič, ale z nedostatku místa pro jističe zde není jištěna zásuvka 400 V/32 A. Tato zásuvka je jištěna pouze jističem před elektroměrem 25 A. Proudově, i průřezy vodičů, které jsou dostatečné, toto zapojení dle mého názoru zřejmě vyhovuje, ale nemusí být v rozváděči, odkud je zásuvka vyvedena, i její jistič? Vypnout ji v podružném rozváděči lze, a to proudovým chráničem, který slouží zároveň jako hlavní vypínač rozváděče. Je toto zapojení dle vašeho názoru v pořádku?

Otázku podává: Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 12. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL