+

AC-141 K různým hodnotám odporu uzemnění jednotlivých svodů

OTÁZKA:
K různým hodnotám odporu uzemnění jednotlivých svodů

V ČSN EN 62305-3 je uvedeno v článku 6.2.2, že je nutno provést v objektu chráněného hromosvodem vyrovnání potenciálů, do kterého musí být zahrnuto mimo spojení všech vodivých částí a ochranného vodiče i uzemnění hromosvodu. V podstatě z toho vyplývá, že v každém objektu, na kterém je zřízen hromosvod, musí být spojeno uzemnění hromosvodu a elektroinstalace bez ohledu na vzdálenost (pokud jsou řešeny odděleně). Potom ale může nastat případ (a v praxi často i nastává), že hodnota uzemnění jednoho svodu hromosvodu v třídě LPS III (rodinný domek) je řádově několik desítek ohmů při použití nejnutnější minimální délky zemnícího pásku 5 m pro jeden svod dle obrázku 2 v ČSN EN 62305-3. Lze v těchto případech mnohdy radikálně odlišných zemních odporů obě uzemnění spojovat bez porušení ustanovení nějaké jiné ČSN?

Otázku podává: Hurta
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 5. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL