+

AB-191 Jištění kogenerační jednotky

OTÁZKA:
Jištění kogenerační jednotky

Prosím o Váš názor na dimenzování a jištění vývodu z kogenerační jednotky (KJ) na transformátor (TM).
KJ (785 kW, 400 V, 1 417 A) s předřazeným jističem (1 440 A) v rozváděči KJ je připojena na TM (1 000 kVA, 0,4/22 kV, 1 443 A, jištění na primáru 50 A) čtyřmi paralelními kabely (4 x CYKY 3 x 240 + 120) uloženými v samostatné trase (perforovaný žlab, uložení s mezerami D kabelu, délka 65 m).
Je potřeba do tohoto řetězce vložit pojistkový odpojovač pro možnost odpojení KJ před jejím rozváděčem a tedy před předřazeným jističem a současně jistit sekundár TM.
Otázky:
- kam umístit pojistkový odpojovač: na začátek (u KJ), nebo na konec (u TM) kabelového vedení,
- jistit každý paralelní kabel samostatnými pojistkami (problém s odpojováním KJ) nebo společně všechny kabely jedněmi pojistkami,
- jak dimenzovat pojistky.
Zkoušel jsem program Sichr (pojistky 1 600 A nebo 4 x 400 A, jistič BL1600A), ale žádné uspokojivé řešení nevychází (selektivita).

Otázku podává: Vladimír Geyer
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 6. 2009
 
 
Facebook Obchod IN-EL