+

AC-151 Ještě k aktivním hromosvodům (nový příspěvek 8. 10. 2009)

OTÁZKA:
Ještě k aktivním hromosvodům

Měl bych dotaz týkající se aktivních bleskosvodů. Do dnešního dne totiž není zpracována žádná norma, která by tyto bleskosvody řešila. Potíž je v tom, jak udělat revizi. Co je mi známo, tak francouzskou normu, která tyto bleskosvody řeší, nelze u nás uplatnit. Uvedu příklad: Majitel rodinného domku si nechá udělat aktivní bleskosvod podle výrobce a dodavatele. Tudíž jeden svod a jakousi „drahou korouhvičku“. Dle mého názoru je tento bleskosvod v rozporu jak se starou normou čsn34 1390, tak i s tou novou – už jen z pohledu počtu svodů. Jedinou zmínkou v té naší nové normě je „radioaktivní hromosvody jsou zakázány“ to slovo radioaktivní mě docela mate, je to od slova rádiové vlny, nebo radioaktivita?

Otázku podává: Martin Antal
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 31. 7. 2009
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL