+

AB-199 Jištění okružního kabelového vedení, impedance smyčky

OTÁZKA:
Jištění okružního kabelového vedení, impedance smyčky

Žádají mě o revizi kabelových rozvodů. Jedná se o okružní vedení kabely AYKY 3 x 240 + 120 v zemi, jeden propoj je kabelem AYKY 3 x 185 + 95 (viz přiložený nákres). Žádná technická dokumentace se nedochovala. Zajímá mě jaké hodnoty pojistek by měly být v jednotlivých RIS? Jak posuzovat části okružního vedení, ke kterým jsou připojeny další (paralelní) kabely? A jak posuzovat maximální dovolenou impedanci smyčky u oceloplechového rozváděče RIS5? Podle mého názoru paralelní kabely z pole 5 mají mít stejné jištění, tzn. 315 A, a jištění v jednotlivých RIS by mohlo být 315 A. Dále si myslím, že by měly být průřezy kabelů stejné, takže kabel AYKY 3 x 185 + 95 je nevyhovující.

Otázku podává: Bronislav Toman
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 8. 2009
 
 
Facebook Obchod IN-EL