+

AG-234 Elektrocentrála - zapojení

OTÁZKA:
Elektrocentrála-zapojení

Poľnohospodárska firma prevádzkuje elektrocentrálu zn. KIPOR 400 V/230 V; 50 Hz; 6 kVA.

K elektrickej časti centrály sú v užívateľskej príručke (okrem iných) aj tieto inštrukcie:
1. Neprevádzkujte agregát vo vlhkom prostredí, hrozí úraz el. prúdom - v skutočnosti je centrála umiestnená v Avii hneď vedľa plastových nádrží s naftou, z ktorých sa prečerpáva nafta na poli, napr. do traktorov. Otázka: Môže sa centrála používať v tomto priestore, hoci pri prevádzke je priestor vetraný? Nemalo by sa takéto prostredie hodnotiť ako prostredie s nebezpečím výbuchu?
2. Ochrana pred úrazom el. prúdom je závislá na použitých ističoch - v celej príručke nie je žiadna zmienka o tom, akú hodnotu má mať istič. Otázka: Nemala by príručka obsahovať presne určenú hodnotu ističa?
3. Pre uzemnenie agregátu použite tyč zarazenú do zeme - tú spojte so zemniacou svorkou na paneli agregátu. Otázka: O akú sústavu sa vlastne jedná? Prikladám schému elektroinštalácie, ktorá je v užívateľskej príručke.

K tomuto bodu mám ešte doplňujúcu poznámku: všetky vodivé časti (rám Avie, pracovný stôl, rám pod plastovými nádobami) sú navzájom spojené a pripojené na zemniacu svorku centrály a tá je spojené so zemou vodičom a uzemňovacou tyčou. Meraním bolo zistené, že týmto uzemňovacím vodičom tečie prúd 140 mA - a pritom nie sú pripojené žiadne spotrebiče. Je táto hodnota prúdu v poriadku?
Niektorí pracovníci obsluhujúci centrálu sa sťažujú, že centrála pri dotyku holou rukou "kope".

Otázku podává: Viliam Procházka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 10. 2009
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL