+

DC-050 Rozváděč tepelného čerpadla

OTÁZKA:
Rozváděč tepelného čerpadla

Chtěl bych se zeptat ohledně nutnosti a potřeby provádění revizí u připojení tepelných čerpadel vzduch - voda, kde je odděleně venkovní jednotka (výparník) a vnitřní jednotka s rozváděčem (kompresor). Od výrobce je dodaný vystrojený rozváděč buďto odděleně od těla TČ (samostatný nástěnný) a nebo bývá součástí TČ (montážní panel na těle TČ a uzavřen krytem). Problém je, že se na místě musí rozváděč dovybavit vývodem pro bivalentní zdroj, pro el. ohřev TUV a případně dalších věcí, podle konfigurace systému a dále propojit s venkovní jednotkou. Rozváděč není opatřen štítkem a je pouze výrobcem dodané ES prohlášení o shodě na daný typ TČ. Jaké úkony by se měly provést, aby celé zařízení bylo uvedeno v souladu s ČSN a právními předpisy. Pokud zasáhneme do rozváděče, bude postačovat provést revizi jak rozváděče tak připojení?
A pokud bychom nezasáhli do rozváděče a pouze provedli propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou dle pokynů výrobce, musí být provedena alespoň revize?

Otázku podává: Krejčí
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 1. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL