+

AD-283 Vypínání elektrické energie při požárech a jiných mimořádných událostech

OTÁZKA:
Vypínání elektrické energie při požárech a jiných mimořádných událostech

Jakým způsobem lze zajistit požadavky kapitoly 4.5 v bytovém domě? Z textu vyplývá, že je nutné zajistit centrální vypnutí zařízení v objektu, jejichž funkčnost není nutná při požáru, tedy CENTRAL STOP, resp. TOTAL STOP. To znamená instalaci nějakých spínacích prvků v neměřené, zaplombované části rozvodů?
Je možné za CENTRAL – TOTAL STOP ve smyslu ČSN 73 0848 považovat pojistkový odpínač, umístěný a náležitě označený v přípojkové skříni vně objektu?

Otázku podává: Jiří Skalický
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 1. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL