+

AD-284 Nové určení vnějších vlivů při rekonstrukci zařízení

OTÁZKA:
Nové určení vnějších vlivů při rekonstrukci zařízení

V kotelně elektrárny dochází k rekonstrukci zařízení, především k výměně mlýnů, včetně motorů a dalšího souvisejícího strojního a elektrického zařízení.
Provozovatel má k dispozici protokol o určení prostředí z doby výstavby elektrárny, tedy dle ČSN 34 0070 nebo ČSN 33 0300.
Dotaz: Ukládá nějaký předpis v popsané situací provozovateli (nebo projektantovi) povinnost určit protokolárně působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 2?

Otázku podává: Zdeněk Lintimer
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 1. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL