+

AD-288 Nebezpečí požáru hořlavých kapalin

OTÁZKA:
Nebezpečí požáru hořlavých kapalin


1. Chtěl bych požádat o radu ohledně následujícího. Prostor, kde má být umístěn skříňový oceloplechový rozváděč pro lakovací stroj je určeno prostředí BE2N3 – nebezpečí požáru hořlavých kapalin. Mělo by napájení být provedeno přes proudový chránič 300 mA tak, jak uvádí ČSN 33 2000-4-482, nebo je tuto normu potřeba vztahovat pouze k prostředí BE2N1? Dále by mne zajímalo, jestliže chceme umístit do rozváděče několik tyristorových relé, která jsou zdrojem tepla, ale bohužel výrobcem není uvedena maximální teplota těchto relé (pouze provozní do 70 °C), jakým způsobem vyřešit odvětrání rozváděče? Dodržet krytí rozváděče IP54 i s mřížkami ve dveřích rozváděče není problém, jen nevím, zda-li je vhodné nasávat hořlavé výpary do rozváděče a ochlazovat jimi relé? Samozřejmě lépe se vyhnout tomuto prostoru a nebo přivádět vzduch z jiného prostoru a např. přetlakově větrat. Mělo by dále být nějakým způsobem prokázáno, že teplota rozváděče nepřesáhne max. 120 °C? Případně měla by být provedena nějaká zkouška? Bod vzplanutí používaných látek je nad 200 °C.

2. Stávající indukční ohřev stroje je vyveden do stávajících kovových krabic pancéřovou trubkou z vnitřku stroje. Zde se jedná o prostor BE3N2. Krabice jsou stávající – ne v provedení Ex. Stroj je z roku 1968, dokumentace žádná a zaústění trubky do pece taky nevypadá jako těsný závěr. Jak se zachovat při nedostatku informací a nedůvěře o správnosti provedení. Stroj se nemá rekonstruovat, ale pouze znovu připojit na novou regulaci.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 2. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL