+

AG-246 Odbočky k elektroměru provedené čtyřmi vodiči 6 mm2 Cu (vodič PEN 6 mm2 Cu)

OTÁZKA:
Odbočky k elektroměru provedené čtyřmi vodiči 6 mm2 Cu (vodič PEN 6 mm2 Cu)

Ve starším rodinném domku je hlavní domovní vedení od HDS k elektroměru taženo vodiči 4 × CYA 6 mm2 v trubce pod omítkou. V daném objektu je nutno vyměnit starý dřevěný elektroměrový rozváděč za nový. Na tuto úpravu se musí pro ČEZ udělat revize. Bude nutno upravit i hlavní domovní vedení - výměnu vodičů za průřez CYA 10 mm2, nebo lze ponechat původní vodiče, které se dají považovat dle ČSN 33 2130 ed. 2 čl. 7.3.2 za odbočku k elektroměru provedenou přímo z HDS? (V ČSN 33 2130 ed. 2 je v příloze D pro tento případ povolen vodič Cu 6 mm2 pro stupeň elektrizace A.)
Není potom ale nutno provést přívod k elektroměru pomocí pěti vodičů namísto čtyř, když má přívod průřez menší než 10 mm2 Cu? (Což by ale odporovalo připojovacím podmínkám ČEZ, kde musí být přívod k elektroměru v soustavě TN-C.)

Otázku podává: Hurta Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 4. 2010
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL