+

AC-185 Revize LPS a projekt

OTÁZKA:
Revize LPS a projekt

Měl bych dotaz ohledně projektové dokumentace k nově zřizovaným hromosvodům dle ČSN EN 62305.
Součástí výchozí revizní zprávy hromosvodu určitě musí být projekt, podle kterého je poté ochrana před bleskem zřízena. V praxi se ale setkávám (a jistě nejenom já) s případy, kdy zejména majitelé novostaveb rodinných domků žádný projekt od hromosvodu nemají - odhaduji že je to v 90 % případů. Jak postupovat, jestliže je hromosvod dle ČSN EN 62305 v pořádku a chybí pouze projektová dokumentace. Napsat toto pouze do závad a hromosvod posoudit jako schopný bezpečného provozu, nebo hromosvod bez dokumentace nelze vůbec revidovat?
Děkuji za vaši odpověď na jistě nejenom můj problém.

Otázku podává: Hurta Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 6. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL