+

DA-382 Pravomoci a zodpovědnosti v elektrotechnice

OTÁZKA:
Pravomoci a zodpovědnosti v elektrotechnice

Potřeboval bych poradit ohledně rozdělení pravomocí a zodpovědnosti v oblasti elektroúdržby. Jedná se o problém, že na vedení elektroúdržby jsou dva lidé, a to vedoucí (bez elektro vzdělání) a mistr (s elektro vzděláním), který zodpovídá za el. zařízení. Za elektrická zařízení přece nemůže zodpovídat člověk bez elektro vzdělání?
A jedná se mně o to, jaké pravomoci a povinnosti v oddělení elektro má mít člověk bez elektro vzdělání a jaký člověk s elektro vzděláním s maturitou?
A v provozním řádu elektroúdržby (EÚ) je:

1. EÚ je řízena vedoucím oddělení, mistrem elektroúdržby, předákem údržby (silnoproud) - s tím bych souhlasil.

2. Vedoucí oddělení a mistr EÚ zodpovídají za:
- dílny v oddělení elektro – tady nevím, jestli může člověk bez el. vzdělání zodpovídat za dílny, myslím si, že když člověk zodpovídá za dílny, tak zodpovídá za jednotlivé zaměstnance na dílnách elektro.

3. Vedoucí oddělení přímo řídí pracovníky elektroúdržby (může řídit přímo pracovníky elektro člověk, který nemá elektro vzdělání a nemůže tak posoudit technické věci – myslím si že přímo ne, ale jen se součinností mistra elektro)?

4. Opravy, instalace, servis a údržbu elektrických zařízení v oblasti silnoproud, slaboproud, měření a regulace elektroniky a výtahů jsou prováděny dle potřeb závodu.
Uvedené činnosti jsou prováděny dodavatelsky nebo vlastní údržbou.
Za všechny provedené práce odpovídá vedoucí oddělení nebo jeho pověření pracovníci (asi tím myslí mistra a předáka?) – s tím bych souhlasil.

5. Vedoucí elektroúdržby přebírá práce od dodavatelů (tady vidím rozpor s vyhl. č. 50/78 Sb., a to z důvodu, že přece práce od dodavatelských firem elektro může přebírat jen člověk s elektro vzděláním a s platnou vyhl. č. 50/78 Sb. § 8, který může po odborné stránce posoudit kvalitu provedené práce elektro.

6. Vedoucí elektroúdržby vede evidenci vyhrazených technických zařízení a odpovídá za jejich pravidelné kontroly a revize (tady nevím a myslím si, jak může zodpovídat a vést evidenci vyhrazených technických zařízení člověk bez el. vzdělání a platné vyhl. č. 50/78 Sb? Přece nemůže – zase se dostává do rozporu z vyhl. č. 50/78 Sb.)?

7. Odpovídá za školení a přezkušování způsobilosti pracovníků v el. údržbě dle vyhlášky 50/78 Sb. (Tady si myslím, že za školení a přezkušování zodpovídá ten člověk, který zodpovídá za el. zařízení a to je zase člověk s elektro vzděláním a dochází k rozporu s vyhláškou 50/78 Sb.)

8. Odpovídá za dodržování všech platných vyhlášek, směrnic a norem ČSN a tady si taky myslím, že za toto může zodpovídat ten člověk, co má elektro vzdělání a je zodpovědná osoba za el. zařízení?

9. Jednotlivé dílny EÚ přebírají úkoly na opravy prostřednictvím vedoucího oddělení, mistra, technického dispečinku, příp. přímo z oddělení telefonicky. Vedoucí oddělení a mistr EÚ přitom stanoví priority důležitosti. V dílně silnoproudu rozděluje práci předák dílny – tady si myslím, že priority důležitosti zase může stanovit jen člověk s elektro vzděláním, který to po odborné stránce může posoudit?

10. Podrobit se na pokyn vedoucího zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek – tady to může udělat jen člověk, který má zodpovědnost za lidi pracující v oblasti elektro zařízení, anebo může jen člověk bez elektro vzdělání a nebo i s elektro vzděláním?

Otázku podává: MV
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 6. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL