+

AC-186 Přepěťové ochrany na vedení

OTÁZKA:
Přepěťové ochrany na vedení

Mám jednu otázku ohľadom prepeťových ochrán nn.
Od roku 2007 je v platnosti norma STN EN 62305-1 (34 1390) - Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy. Na základe tejto normy a jej tabuľky E.2 (nižšie) naša technická inšpekcia TI požaduje, aby nami používané obmedzovače prepätia v rozvádzačov nn kioskových trafostaníc (triedy A) boli skúšané na impulzy bleskového prúdu v tvare vlny 10/350 µs.
V kioskových trafostaniciach v rozvádzači nn sa v súčasnosti v nasej energetike používajú obmedzovače prepätia triedy A (značenie podľa DIN VDE 0675-6), energetickej triedy II (podľa IEC 61643-1). Tieto obmedzovače sú skúšané impulzným prúdom s normalizovaným tvarom vlny 8/20 µs (STN EN 61643-11). Tieto sa inštalujú buď priamo zavesením na holý prípadne izolovaný vodič vonkajšieho vedenia nn, alebo sú umiestnene priamo v rozvádzači nn našich distribučných trafostaníc. Slúžia k ochrane izolovaných a holých vonkajších vedení nn, na nich pripojených domových inštalácií, distribučných transformátorov a ďalších elektrických zariadení proti atmosferickému a spínaciemu prepätiu, čiže v našich distribučných rozvodoch.
Zvodiče bleskových prúdov triedy B, energetickej triedy I, ktoré sa používajú hlavne na zvádzanie bleskových prúdov, sú skúšané bleskovým impulzným prúdom s tvarom vlny 10/350 µs. Čiže je to skúška impulzným prúdom pre SPD triedy B - zvodiče bleskových prúdov triedy I (PNE 33 2000-4). Tieto zvodiče sa inštalujú napr. do ER alebo HR, čiže niekde čo najbližšie miesta vstupu inštalácie do budovy napr. rozvodni, priemyselných budov a podobne, na ochranu vnútorných inštalácií budov. Napr. typ FLP od SALTEK, PU od KIWA, typy od DEHN, LEUTRON atd.
Podľa môjho názoru TI nemá na základe čoho žiadať, aby obmedzovače prepätia triedy A boli skúšané bleskovým impulzným prúdom s tvarom vlny 10/350 µs. Pripadne, aby sa v našich distribučných rozvádzačoch nn používali aj zvodiče bleskových prúdov triedy B alebo triedy B namiesto triedy A.
Čo si o to myslite vy?

Otázku podává: Ing. Ivan Homol
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 6. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL