+

AD-305 Nouzové osvětlení v domech s pečovatelskou službou

OTÁZKA:
Nouzové osvětlení v domech s pečovatelskou službou

Prosím o Váš názor z oblasti nouzového osvětlení:
Je nutno v objektech domů s pečovatelskou službou a v ústavech sociální péče, kde jsou ubytovány osoby s omezenou schopností pohybu, instalovat těleso nouzového osvětlení i do pokojů, aby tyto osoby v případě výpadku proudu, z jakýchkoliv důvodů, nepodlehly panice, nebo stačí nouzové osvětlení jen na únikových cestách?

Otázku podává: Ing. Macura K.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 6. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL