+

AD-310 Vnější vliv AF (korozívní nebo znečišťující látky)

OTÁZKA:
Vnější vliv AF (korozívní nebo znečišťující látky)

V hygienických předpisech jsou stanoveny limity, respektive koncentrace škodlivin v mg/m3. Tyto limity jsou velice přísné, např. u Cr je limit 0,05 mg/m3. Při měření u galvanizační linky byla naměřena akreditovanou laboratoří hodnota 0,0025 mg/m3. V ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 tak sdílní nejsme a limity pro jednotlivá AF dle mé vědomosti nejsou pro jednotlivé chemikálie stanoveny. Domnívám se, že hodnoty, které vyhovují z hlediska hygienického stanovené pro citlivý lidský organismus, jsou z hlediska VV AF1 tedy zanedbatelné. Nebo je naše elektrické zařízení citlivější?

Otázku podává: Jan Vyčítal
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 7. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL