+

AF-113 Umývací prostor a požadavky norem

OTÁZKA:
Umývací prostor a požadavky norem

ČSN 33 2000-7-701:1997 čl. 701.55N1, který uváděl, že spodní okraj svítidla nesmí být v žádném případě níže než 0,4 m nad horním okrajem umývadla nebo dřezu, již ve vydání této normy z roku 2007 obsažen není, ale je uveden v čl. 7.8.1 odstavci d) v ČSN 33 2130 ed. 2:2009.
Jelikož byl tento požadavek z revidované normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 vypuštěn, nemusím ho tedy respektovat, i když se mi objevil v ČSN 33 2130 ed. 2?

Poznámky:
- ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-701:2007 a Česká republika nemá v daném dokumentu žádnou odchylku pro daný článek,
- ČSN 33 2130 ed. 2 je pouze česká norma.

Otázky:
- Jaký je Váš názor na dodržování daného požadavku?
- Proč byla revidovaná ČSN 33 2130 ed. 2, když platí jen v České republice? (Nešlo přeložit ekvivalentní nebo podobnou normu, která by měla status harmonizačního dokumentu?)

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 8. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL