+

AB-214 Ochrana proudových chráničů před zkratem

OTÁZKA:
Ochrana proudových chráničů před zkratem

Prosím o Váš názor na následující:
V objektu hotelu jsou instalovány rozváděče, které jsou vybaveny proudovými chrániči pro jednotlivé místnosti. Při revizi bylo zjištěno, že zapojení chráničů je poněkud nestandardní. Z hlavního vypínače o jmenovitém proudu 160 A jsou vedeny vodiče CYA na vstupní stranu jednotlivých proudových chráničů. Výstupní strana proudových chráničů je spojena s jističi pomocí propojovací lišty, a to vždy 1 chránič - 1 jistič. Vzhledem k jmenovitým proudům proudových chráničů 40 A nejsou dle mého názoru proudové chrániče jištěny před zkratem a přetížením kontaktu v souladu s doporučením výrobce. Projektant však argumentuje tím, že jistič jistící proudový chránič před zkratem a přetížením kontaktu je umístěn ihned za proudovým chráničem a že zkrat na výstupu chrániče je nepravděpodobný vzhledem k použití propojovacích lišt. Lze argument projektanta brát za opodstatněný?

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 9. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL