+

DC-051 Stavoznaky a pneudoprava – posuzování shody

OTÁZKA:
Stavoznaky a pneudoprava – posuzování shody

Potřeboval bych poradit ohledně správného posuzování instalace, výrobku, zařízení. V pekárně na 6 ks ocelových sil mouky, které jsou plněny pneudopravou, jsme vyměnili staré rotační stavoznaky MOLLET za nové. Jedná se o signalizaci hladiny MIN a MAX, hladina MAX zastavuje plnění sil, aby nedošlo k jejich přefouknutí a MIN pouze signalizuje nízkou hladinu v sile. Stávající stavoznaky nebyly do výbuchu, ale jelikož došlo během provozu k přehodnocení vnějších vlivů, jsou nové stavoznaky v provedení do výbušného prostředí ZÓNA 20/22 (uvnitř sila 20, mimo silo zóna 22). Od nově instalovaných stavoznaků byly nataženy nové kabely do stávajícího rozváděče, kde byla osazena nová převodová relé + trafo 24 V AC pro napájení stavoznaků. Jinak stavoznaky mají vrtulku, která se pomocí motůrku otáčí, takže je tam pohybující se část za pomocí motůrku. Při zaplnění stavoznaku dojde k vychýlení motůrku a k sepnutí signalizačního kontaktu. Stavoznak MAX má vazbu na plnění do sila a stavoznak MIN pouze signalizuje, a každý stavoznak může fungovat samostatně.
A zajímalo by mne, jestli se takováto instalace dá posuzovat dle NV č. 176/2008 Sb., ať už dle paragrafu 2 písmena c) a nebo podle písmena a) jako celek a nebo může být brán jako strojní zařízení pouze stavoznak a zbylá část propojení jako instalace. Vlastně se mi jedná o to, jestli bychom měli na celé dílo vystavit pouze ES prohlášení o shodě jako na celek a nebo dát pouze od stavoznaků ES prohlášení o shodě a zbytek instalace ošetřit revizní zprávou. A pokud jsme instalovali malý plech do stávajícího rozváděče s 12ti relé, dvě trafa a svorky, je nutné tuto část opatřovat štítkem a nebo stačí, když to obsáhne revize jako doplnění přístrojů do rozváděče?
A pokud se použije při posuzování NV č. 23/2003 Sb. pro prostředí s nebezpečím výbuchu, už se nepoužívá NV č. 17/2003 Sb.?
Poskytujete také v této oblasti poradenskou činnost?
Tím myslím třeba posouzení konkrétního případu.

Otázku podává: M.K.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 9. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL