+

AG-258 Průřez vodičů odboček od hlavního domovního vedení, zásuvky v garážích

OTÁZKA:
Průřez vodičů odboček od hlavního domovního vedení, zásuvky v garážích

Mám dotaz na zvolení průřezu vedení od měřicího zařízení (elektroměr na chodbě) k podružnému rozváděči v panelovém bytě. Dle ČSN 33 2130 ed. 2 čl. 7.5.1 je odkaz, že v případě jednofázových odboček platí čl. 7.4.4, kde je opět odkaz na čl. 7.4.6 a možnost jednofázového připojení u soudobého příkonu do 5,5 kW, ale je tam i věta „Pro bytové objekty (do bytů) se provádějí zásadně trojfázové odbočky". A v článku 7.4.6 je pro stanovení průřezu dán odkaz na přílohu B, kde je opět pouze jen trojfázový vodič. Takže z toho mi vyplývá, že se musí použít vždy trojfázové vedení o průřezu 6 mm², i když bude vedena jen jedna fáze? Nebo je to jinak?
A ještě jeden: zdali nějaká norma nařizuje v garáži zásuvku s krytím IP44 nebo může-li být i standardní zásuvka pod omítku.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 9. 2010
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL