+

AB-215 Vedení pro předtápění lokomotiv – dimenzování a jištění

OTÁZKA:
Vedení pro předtápění lokomotiv – dimenzování a jištění

Prosím o radu, jak posoudit správnost tohoto projektu. Jedná se o napájení předtápěcího zařízení pro chladicí okruhy lokomotiv pro zimní období. Projekt uvádí 3x pojistka 125 A - kabel AYKY-J 4 x 50 v zemi v chráničce 10 m - jistič před elektroměrem B 100/3 - kabel CYKY-J 4 x 25 v zemi v chráničce 190 m a dva zásuvkové stojany, kde součet jmenovitých proudů jističů přesahuje 100 A. Plné zatížení se předpokládá v zimě za mrazů.
Otázka zní, jestli je správné navržení jističe před elektroměrem B 100/3 s navazujícím kabelem CYKY-J 4 x 25. Tabulka 52-C3 ČSN 33 2000-5-523 ed. 2:2003 uvádí dovolený proud pro kabel CYKY-J 4 x 25 86 A, pro kabel AYKY-J 4 x 50 94 A. Obdobné hodnoty uvádí i program SICHR. Z tohoto pohledu tedy nevyhovuje jak kabel CYKY-J 4 x 25, tak ani předřazený AYKY-J 4 x 50.
Naproti tomu tabulka 25 v publikaci IN-EL „Dimenzování a jištění...“ uvádí pro kabel CYKY-J 4 x 25 dovolený proud 134 A a jistič 125 A. Výrobce kabelu CYKY-J 4 x 25 uvádí proudovou zatížitelnost v zemi 132 A a tímto faktem návrh řešení obhajuje projektant. Úbytek napětí na kabelu CYKY-J 4 x 25 vychází při plném zatížení cca 5,5 % a vzhledem k tomu, že takové zatížení lze očekávat jen několik dní v roce, může vyhovovat i ekonomika provozu kabelu.

Otázku podává: Ing. Radim Strycharski
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 9. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL