+

AG-259 Fotovoltaika – ochrana před nebezpečným dotykem

OTÁZKA:
Fotovoltaika – ochrana před nebezpečným dotykem

Obracím se na Vás s problémem revize na straně DC solární fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu cca 3,5 MW:

Jednoduchý popis:
Síť IT 600 V DC - základem jsou PV moduly spojené do série (PV řetězec) tak, že U0C STC = 600 V DC a ISC STC = 8,1 A DC. Vždy devět těchto PV řetězců je paralelně spojeno v PV rozvodnici pole (v PD onačeny jako SUB COMBINER, např. SC1). Z těchto PV rozvodnic (SC) jsou samostatně vyvedena lana 2 x CYY 70 (95). Do rozvodnice PV zdroje (v dokumentaci označeno jako ASTRA). Normalizovaný proud nakrátko jednotlivých PV rozvodnic ISC STC = 72,1 A.
Veškeré vodivé části a cizí vodivé části jsou pospojovány pospojovacím vedení v zemi. Jako strojené zemniče dále slouží stojany konstrukce PV modulů. Tato zemnící síť má rozlohu větší než 10 000 m2 .
Problém revize spočívá v tom, že projektant uvedl do technické zprávy, že základní ochrana před ND je navržena automatickým odpojením od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Tento požadavek není v souladu s výše uvedenou normou, především s bodem 411.6.4.
V normě ČSN 33 2000-7-712 je v odst. 712.413.1 uvedená poznámka „Ochrana samočinným odpojením od zdroje na straně DC vyžaduje zvláštní opatření, která se připravují“.
Pro snadnější orientaci Vám zasílám jako přílohu schéma rozvodů pro jeden střídač. Pro přehlednost byly PV rozvodnice, označené na výkrese jako SC nakresleny pouze tři. V reálu je jich osm pro jeden střídač. Navíc projektant nahradil v rozvodnici označené jako ASTRA jisticí prvky zkratovými propojkami (výrobce OEZ Letohrad). Tyto propojky podle katalogu OEZ neslouží jako jisticí prvky.

Otázku podává: Ing. František Roubalík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 9. 2010
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL